Trening og helse

Jeg har alltid hatt stor interesse for trening og helse, og dette er noe jeg har et sterkt engasjement for. Dette året utdanner jeg meg til Personlig trener ved Norges Idrettshøgskole, og jeg kommer helt sikkert til å ytre meg en del når det kommer til dette temaet, forhåpentligvis med bakgrunn i fakta og forskning.
—–

Platon sa at det største hinderet for et godt liv var å være opptatt av helse.

I 2013 er det mer fokus på hurtig vektnedgang og markerte muskler, enn det som faktisk bør være bakgrunnen for at man trener, nemlig en bedre livskvalitet på lang sikt.

Frem til 1950-og 1960-årene hang dårlig helse sammen med fattigdom og skjev fordeling av primære livsbetingelser. Nå er derimot sykdom og død forårsaket av levevaner vi velger selv og miljøfaktorer som blir styrt av de folkevalgte.

Hvorfor velger vi ikke det som er sunt?

Opplysningsarbeid innenfor folkehelsen har forandret seg mye de siste 20 årene, og har kanskje gått fra å kun fokusere på opplysning, til å være mer opptatt av dialog med de vi kan kalle for brukerne.

Selv om de fleste av oss vet hva som er sunt eller usunt, ser vi at hensynet til helse ikke alltid blir prioritert. Verken hos den enkelte eller i styringen i samfunnet. Det man ofte glemmer er de ulike prioriteringen folk gjør ut i fra kultur og livssitasjon.

Jeg mener samfunnet gjør det vanskeligere for den “normale” mannen og kvinnen å være fysisk aktive. Som jeg har nevnt tidligere er det alt for stort fokus på raske resultater, som gjerne skal vises på vekten. En livsstilsendring er en prosess, noe som foregår gradvis. Folk er på ulike stadier, og har ulik motivasjon.

Resultatforventing er en viktig faktor som spiller inn. At for eksempel et bestemt treningsprogram vil gi bedret kondisjon. En annen ting er tro på egen kapasitet til å gjennomføre det som skal til for å nå resultatet. Slike mestringsforventninger har stor betydning. Det har spesielt innflytelse på om en person opprettholder helseatferd, for eksempel fortsetter med treningen.

Det er viktig å finne en indre motivasjon. Spontan interesse, glede, lyst og gode opplevelser. Kommer man inn som ny på en steptime på Sats og føler seg helt mislykket når man går ut av salen etterpå, er sjansen stor for at man heller ligger på sofan dagen etter i stedet for å ta på joggeskoene. Må bare nevne at jeg har selv gått ut av en slik time, der jeg hoppet og spratt over tre ulike stepper med piruetter, og det ene og andre. Det var helt krise! Aldri mer dansestep!

Valg av aktivitet har betydning for motivasjonen, og varig engasjement når det kommer til fysisk aktivitet. Man må finne noe man trives med. Ikke bli med venninna din på spinning om du aldri har likt å sykle liksom!

Det store frafallet kommer av at deltakelsen ofte er motivert av ytre faktorer, spesielt med tanke på utseende. I slike tilfeller er mosjonen ikke noe mål i seg selv, bare et middel til å oppnå noe annet. I kombinasjon med urealistiske målsettinger blir det vanskelig å holde motivasjonen oppe over tid.

Det er lett å gå seg bort i treningsbransjen. Du kan få treningssenter med spa, frokost, massører og så videre, og løftene er mange, litt for mange etter min smak. Det er jo vi som faktisk jobber med trening og helse som skal veilede, ikke villede. Det må være åpenhet og dialog, og du og jeg som brukere må bestemme mer selv.

Det er likevel ikke så enkelt at man kan dele folk inn i “sunne” og “usunne”. Vi som personlige trenere kan ikke si noe om folks helse, om den er bra eller dårlig, vår jobb er å se på den fysiske formen.

Profesjonelle “helsefremmere” har blitt beskyldt for å utøve for mye kontroll, og ha for liten respekt for folks personlige preferanser, tidsperspektiv og definisjon av helse.

Vi søker ikke lenger etter svar fra Helsedirektoratet, vi leter heller på fitnessbloggen eller søker på fitsporation på google. Der kan du dessverre finne mye annet enn god inspirasjon og tips.

Det er viktig å huske at treningslæren alltid er den samme.

Til slutt vil jeg minne om at vi må være realistiske. Vi må jo tenke langsiktig!

sidekick taekwon-doSporten jeg liker best, Taekwon-Do.