Ingen. Ting.

Jeg ringte.
..
Du svarte ikke.
Jeg ringte.
Du svarte ikke.
Jeg ringte.
Du svarte ikke.

Du ringte.
Jeg svarte ikke.

Så var vi ingenting.
Ingenting.
Ikke en ting.

Vi hadde aldri vært noen ting.
Ikke verdt noen ting.

Ingenting.